مقالات

دانلود ترجمه مقاله مدیریت تامین و کسب و کار خانوادگی

قیمت: 44000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

دانلود ترجمه مقاله دانش سرریز-برمبنای کارآفرینی استراتژیک

قیمت: 24000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7