بازبودن نوآوری باز در زیست بوم ها – یکپارچه سازی منابع علمی حوزه نوآوری و مدیریت درباره اتصالات اطلاعاتی

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Company-to-company | Knowledge transfer | Linkages | Network | Open innovation | Relationship
عنوان فارسی :

بازبودن نوآوری باز در زیست بوم ها – یکپارچه سازی منابع علمی حوزه نوآوری و مدیریت درباره اتصالات اطلاعاتی

عنوان انگلیسی :

The openness of open innovation in ecosystems – Integrating innovation and management literature on knowledge linkages

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X18300131

سال انتشار : 2019

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها :

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Company-to-company | Knowledge transfer | Linkages | Network | Open innovation | Relationship

عنوان فارسی : بازبودن نوآوری باز در زیست بوم ها – یکپارچه سازی منابع علمی حوزه نوآوری و مدیریت درباره اتصالات اطلاعاتی

عنوان انگلیسی : The openness of open innovation in ecosystems – Integrating innovation and management literature on knowledge linkages

لینک مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X18300131


24,000 تومانچکیده انگلیسی
Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

چکیده فارسی
نوآوریِ باز هم درعمل و هم در تحقیقات، توجه زیادی را به خود جلب کرده است و از انتقال دوتایی ایده ها به سطوح بوم زیستی گسترش یافته است. اطلاعات در قلب نوآروی باز قرار دارد و این مقاله روابط بین اطلاعات – انتقال برای نوآوری باز را توصیف کرده و روی آن بحث می کند. بنابراین این مقاله مبتنی بر مرور منابع علمی می باشد. این مقاله، تحقیقات حوزه نوآوری باز را با تحقیقات حوزه مدیریت عمومی به¬هم مرتبط می کند تا روابط بین این بخشها را ازنظر باز بودن آنها دسته بندی کرده و روی این موضوع که چگونه به مدیریت اطلاعات مرتبط می شوند بحث می کند. نتیجه گیری ها بیانگر این است که باز بودن باید در ابعاد مختلفی درنظر گرفته شود و همچنین بیانگر این است که باز بودن با خروجی های مختلف مدیریت اطلاعات رابطه دارد. سهم این مقاله شامل بررسی این موضوع می شود که چگونه تحقیقات حوزه نوآوری باز به منابع علمی مدیریت اطلاعات متصل می شود و چگونه یک درک عملی از این موضوع می سازد که چگونه روابط بین شرکتها می تواند جهت کمک به شرکتها برای بررسی اینکه چه مکانیزمهایی را می توانند انتخاب کنند و چرا، دسته بندی شود.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

24,000 تومان