سفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
عنوان فارسی :

سفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت

عنوان انگلیسی :

UK outbound travel and Brexit complexity

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517718302735

سال انتشار : 2019

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها :

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : سفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت

عنوان انگلیسی : UK outbound travel and Brexit complexity

لینک مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517718302735


28,000 تومانچکیده انگلیسی
This article evaluates the impact of Brexit on Londoners outbound travel intentions. It embeds a comparative study as it employs two research studies, before (N=307) and after (N=278) the Brexit referendum. Using fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis, the results highlight the pre- and post-referendum change in impact to overseas travel intention concerning price and quality issues, destination selection motivations, and perceived risks. They further establish the significance of travel importance, age, and annual income with regard to outbound decision-making. The research also compares the results with the dominant linear analysis modes (regression; Cramers V), highlighting nonlinearity as the most appropriate for the examination of complexity aspects, and further progresses from fit to predictive validity.

چکیده فارسی
این مقاله به بررسی تاثیر برکسیت روی مسافرت های خارجی ساکنان شهر لندن می پردازد. این مقاله یک مطالعه جامع را در بر می گیرد و از دو مطالعه تحقیقی، قبل از همه پرسی برکسیت (307 نفر) و بعد از آن (278 نفر) استفاده می کند. نتایج این تحقیق با استفاده از تحلیل مقایسه ای کیفی سری فازی روی تغییر قبل و بعد از همه پرسی در تاثیر روی مسافرت های خارجی ازنظر قیمت و کیفیت، انگیزه های انتخاب مقصد و خطرات مشاهده شده تاکید می کند. این نتایج همچنین معنادار و قابل توجه بودن اهمیت مسافرت، سن و درآمد سالانه را راجع به تصمیمات سفر خارجی برقرار می کنند. این تحقیق همچنین نتایج را با حالات تحلیل خطی غالب (رگراسیون؛ وی کرامر) مقایسه می کند که روی غیرخطی بودن به عنوان مناسب ترین گزینه برای بررسی جنبه های پیچیدگی و پیشروی بیشتر از تناسب به اعتبار پیشگویانه تاکید می کنند.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

28,000 تومان