دانلود ترجمه مقاله وضوح خود آموزی : بررسی نقش آن در رفتار مصرف کننده

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
58
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Self-concept clarity Self-esteem Materialism Shopping as escape Life satisfaction
عنوان فارسی :

وضوح خود آموزی : بررسی نقش آن در رفتار مصرف کننده

عنوان انگلیسی :

Self-concept clarity: Exploring its role in consumer behavior

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167487014000865

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 58

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Self-concept clarity Self-esteem Materialism Shopping as escape Life satisfaction

عنوان فارسی : وضوح خود آموزی : بررسی نقش آن در رفتار مصرف کننده

عنوان انگلیسی : Self-concept clarity: Exploring its role in consumer behavior

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167487014000865


29,000 تومانچکیده انگلیسی
Even two decades later since Self-Concept Clarity (SCC) first emerged in the psychology literature, this important concept has escaped the attention of consumer psychologists. Distinguished in the psychology literature from the concept of self-esteem, our study examines the role of SCC in selected consumer behaviors. A survey of 301 consumers established that SCC contributes to consumers’ general satisfaction with life and its absence leads to such consumer behaviors as susceptibility to interpersonal influence, materialism, post purchase doubt, shopping as escape, and use of products as identity bolsters. This last set of results shows that low SCC consumers, who by definition are inflicted with self-confusion and concomitant anxiety, use the marketplace as a coping resource. These results suggest the concept’s utility in extending our understanding of certain important consumer behaviors.

چکیده فارسی
حتی دو دهه بعد از آنجا که وضوح خود آموزی (SCC ) ، نخست در ادبیات روانشناسی ظاهر شد ، این مفهوم مهم از توجه روانشناسان مصرف کننده فراتر رفته است . در پژوهش روانشناسی از مفهوم اعتماد به نفس ، مطالعه ما نقش SCC را در رفتارهای انتخاب شده مصرف کننده بررسی می کند . یک نظرسنجی از 301 مصرف کننده نشان داد که SCC به رضایت کلی مصرف کننده نسبت به زندگی منجر می شود و غیبت آن منجر به رفتارهای مصرف کننده مانند حساسیت به تاثیر و نفوذ بین فردی ، مادی گرایی ، شک و تردید پس از خرید ، خرید بعنوان فرار ، و استفاده از محصولات بعنوان حامیان هویت می شود . این مجموعه آخر از نتایج نشان می دهد که مصرف کنندگان با SCC پایین ، که به تعبیر آنها گیج و مغشوش و نگران همراهی هستند ، از بازار به عنوان منبع مقابله استفاده می کنند . این نتایج پیشنهاد می دهد که ابزار مفهوم در گسترش درک ما از رفتارهای مهم مصرف کننده مهم است .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

29,000 تومان