دانلود ترجمه مقاله تاثیر حمایت اجتماعی بر رضایت مشتری و رفتار شهروندی در جوامع با برند آنلاین : نقش میانجیگری منبع حمایتی

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
43
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Online brand community Social support Informational support Emotional support Customer satisfaction Customer citizenship behavior
عنوان فارسی :

تاثیر حمایت اجتماعی بر رضایت مشتری و رفتار شهروندی در جوامع با برند آنلاین : نقش میانجیگری منبع حمایتی

عنوان انگلیسی :

Effect of social support on customer satisfaction and citizenship behavior in online brand communities: The moderating role of support source

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698915301958

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 43

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Online brand community Social support Informational support Emotional support Customer satisfaction Customer citizenship behavior

عنوان فارسی : تاثیر حمایت اجتماعی بر رضایت مشتری و رفتار شهروندی در جوامع با برند آنلاین : نقش میانجیگری منبع حمایتی

عنوان انگلیسی : Effect of social support on customer satisfaction and citizenship behavior in online brand communities: The moderating role of support source

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698915301958


29,000 تومانچکیده انگلیسی
Customers often join online brand communities to seek support from others when they encounter product problems. Some customers who receive good social support exhibit customer citizenship behavior. This study develops a theoretical model to investigate how social support influences customer citizenship behavior through customer satisfaction with firms in online brand communities. Moreover, the moderating role of support source (i.e., firms vs. other customers) is measured. The research model is tested by using the Partial Least Squares technique. The results show that informational and emotional support significantly affects the customer citizenship behavior of providing feedback to the firm, recommendations, and helping other customers through customer satisfaction in online brand communities. Moreover, informational and emotional support from firms and other customers exert different effects on customer satisfaction.

چکیده فارسی
مشتریان اغلب به جوامع با نشان آنلاین می پیوندند تا بدنبال حمایت از سوی دیگران باشند هرگاه با مشکلات محصول مواجه می شوند . برخی از مشتریانی که حمایت اجتماعی خوب دریافت می کنند رفتار شهروندی مشتری را از خود نشان می دهند . این مطالعه یک مدل نظری ارایه می دهد تا بررسی نماید که چگونه حمایت اجتماعی از طریق رضایت مشتری نسبت به شرکتهای موجود در جوامع با برند آنلاین بر رفتار شهروندی مشتری اثر می گذارد . علاوه بر این ، نقش میانجیگری منبع حمایتی ( یعنی ، شرکتها در مقابل دیگر مشتریان ) اندازه گیری می شود . مدل تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی آزمایش می شود . نتایج نشان می دهند که حمایت اطلاعاتی و هیجانی به طور قابل توجهی بر رفتار شهروندی مشتری نسبت به فراهم کردن بازخورد برای شرکت ، توصیه ها و کمک دیگر مشتریان از طریق رضایت مشتری در جوامع با نشان آنلاین اثر می گذارد . علاوه براین ، خمایت اطلاعاتی و هیجانی از شرکتها و دیگر مشتریان اثرات مختلفی را بر رضایت مشتری اعمال می کند .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

29,000 تومان