دانلود ترجمه مقاله بررسی انگیزه های خریداران وفادار فروشگاه در تمام اندازه گیریهای جایگزین وفاداری رفتاری

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2013
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
62
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Buyer profile Store loyalty Motivations Benefits sought Budget allocation Self-assessment
عنوان فارسی :

بررسی انگیزه های خریداران وفادارفروشگاه در تمام اندازه گیریهای جایگزین وفاداری رفتاری

عنوان انگلیسی :

Studying motivations of store-loyal buyers across alternative measures of behavioural loyalty

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237313000224

سال انتشار : 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 62

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Buyer profile Store loyalty Motivations Benefits sought Budget allocation Self-assessment

عنوان فارسی : بررسی انگیزه های خریداران وفادارفروشگاه در تمام اندازه گیریهای جایگزین وفاداری رفتاری

عنوان انگلیسی : Studying motivations of store-loyal buyers across alternative measures of behavioural loyalty

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237313000224


27,000 تومانچکیده انگلیسی
This study establishes a theoretical framework and provides empirical evidence related to the motivations and benefits sought by store-loyal customers. From a theoretical perspective, the proposed framework distinguishes utilitarian benefits, such as monetary and time savings, from hedonic benefits, such as shopping enjoyment, innovativeness and impulsiveness. From a methodological perspective, this study suggests the appeal of considering different measures of store-loyal behaviour, particularly those based on consumers’ self-assessments, as alternatives to measures based on solely on their budget allocations. The empirical findings indicate moderate consistency between these measures; self-assessment measures are more closely related to consumers’ motivational profiles. They also indicate the greater explanatory power of motivational variables compared with socio-demographic variables for characterising store-loyal buyers. Finally, store-loyal buyers’ general profile is less price sensitive, more time and service sensitive, less concerned about entertainment and new experiences, more likely to feature planning and more brand loyal.

چکیده فارسی
این مطالعه یک چارچوب نظری ایجاد می کند و شواهد تجربی مربوط به انگیزه ها و منافع مورد نیاز مشتریان وفادار فروشگاه فراهم می کند .از دیدگاه نظری ، چارچوب پیشنهادی ، مزایای سودآور مانند صرفه جویی در پول و زمان را ازمزایای هدونیک مانند لذت بردن از خرید ، نوآوری و تحریک را تشخیص می دهد. از دیدگاه روش شناختی ، این مطالعه درخواست در نظظرگرفتن اندازه گیریهای مختلف رفتار وفاداری به فروشگاه را پیشنهاد می دهد ، بویژه آندسته از تقاضاهایی که بر اساس خود ارزیابی مصرف کنندگان است و بعنوان جایگزینهایی برای اقدامات مبتنی بر صرفه جویی در تخصیصهای بودجه ای آنها محسوب می شود .یافته های تجربی نشان می دهد که ثبات و سازگاری متوسط بین این اندازه گیریها و اندازه گیریهای خود ارزیابی در ارتباط نزدیکتری با پروفایلهای انگیزشی مصرف کننده است . آنها همچنین نشان دهنده قدرت توضیحی بیشتری از متغیرهای انگیزشی در مقایسه با متغیرهای اجتماعی – دموگرافی برای توصیف خریداران وفادار به فروشگاه هستند . در نهایت ، نمای کلی خریداران وفادار به فروشگاه عبارتست از حساسیت کمتر به قیمت ، حساسیت خدمات و زمان بیشتر ، نگرانی کمتر در مورد سرگرمی و تجربیات جدید ، احتمال بیشتر به ویژگی برنامه ریزی و وفاداری بیشتر به برند .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

27,000 تومان