دانلود ترجمه مقاله نو آوریهای فن آوری و غیر فن آوری عملکرد و گرایش به نوآوری در تمام صنایع

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
60
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Technological innovation Non-technological innovation Innovative performance Propensity to innovate Emerging economies
عنوان فارسی :

نو آوریهای فن آوری و غیر فن آوری ، عملکرد و گرایش به نوآوری در تمام صنایع : یک مطالعه موردی از یک اقتصاد نوظهور

عنوان انگلیسی :

Technological and non-technological innovations, performance and propensity to innovate across industries: The case of an emerging economy

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850116301936

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 60

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Technological innovation Non-technological innovation Innovative performance Propensity to innovate Emerging economies

عنوان فارسی : نو آوریهای فن آوری و غیر فن آوری ، عملکرد و گرایش به نوآوری در تمام صنایع : یک مطالعه موردی از یک اقتصاد نوظهور

عنوان انگلیسی : Technological and non-technological innovations, performance and propensity to innovate across industries: The case of an emerging economy

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850116301936


30,000 تومانچکیده انگلیسی
Innovation in a firm may be non-technological, such as organizational and marketing innovation, and technological, such as product and process innovation. The aim of this article is to explore how different types of innovation affect the innovation development of the firm across industries. We chose Chile as an emerging market context. Our results show that only product innovations affect significantly innovation performance across industries. However, different types of propensities to innovate are affected differently by technological and non-technological innovations. We discuss implications for managers and policy makers in emerging economies, in which data tends to be scarce to develop new policy models and increase the effect of non-technological innovation on innovative performance.

چکیده فارسی
نوآوری در یک شرکت ممکن است از نوع غیر فن آوری باشد مانند نوآوری سازمانی و بازاریابی و یا از نوع فن آوری مانند نوآوری محصول و فرآیند . هدف از این مقاله بررسی چگونگی تاثیر انواع مختلف نوآوری بر توسعه نوآوری شرکت در تمام صنایع است . شیلی را بعنوان یک مورد بازار در حال ظهور (در حال توسعه ) انتخاب کردیم . نتایج ما نشان می دهد که فقط نوآوریهای محصول به طور قابل توجهی بر عملکرد نوآوری در سراسر صنایع اثر می گذارد. با این حال ، انواع مختلفی از گرایشهای به نوآوری به طور متفاوتی تحت تاثیر نوآوریهای فن آوری و غیر فن آوری واقع می شوند . در اقتصادهای نوظهور در مورد پیامدهای موجود برای مدیران و سیاستگذاران بحث می کنیم که در آن تمایل داده ها برای توسعه مدلهای جدید خط مشی و افزایش تاثیر نوآوری غیر فن آوری بر عملکرد نوآورانه کم است .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

30,000 تومان