دانلود ترجمه مقاله کاربرد فناوری و روش داده های بزرگ در آموزش اخلاقی در کالج ها و دانشگاه ها

knowledge-management
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
IEEE
تعداد رفرنس ها :
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Big Data | Colleges-and-Universities | Moral-Education
عنوان فارسی :

کاربرد فناوری و روش داده های بزرگ در آموزش اخلاقی در کالج ها و دانشگاه ها

عنوان انگلیسی :

The Application of Big Data Technology and Method in Moral Education in Colleges and Universities

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
https://ieeexplore.ieee.org/document/8332786/

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : IEEE

تعداد رفرنس ها :

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Big Data | Colleges-and-Universities | Moral-Education

عنوان فارسی : کاربرد فناوری و روش داده های بزرگ در آموزش اخلاقی در کالج ها و دانشگاه ها

عنوان انگلیسی : The Application of Big Data Technology and Method in Moral Education in Colleges and Universities

لینک مقاله : https://ieeexplore.ieee.org/document/8332786/


14,000 تومان


فهرست مطالب
I. Introduction II. The Complementary Integration of the Digital Technology and Humanistic Spirit III. The Complementary Integration of Online Education and Real Education IV. The Integration of Data Thinking and Traditional Experience V The Integration of Situational Awareness and Ubiquitous Education VI. Conclusions

چکیده انگلیسی
With the growth of science and technology and the progress of scientific and technological means, we have entered a new era of "big data", which influences and quietly changes our lives. In this new era, combined with the characteristics of their own and effective application of the technology and methods of big data, moral education in colleges and universities should seek favorable opportunities in a timely manner, and progressively realize the integration of digital technology and humanistic spirit, the complementary integration of network education and real education, the complementary integration of data thinking and traditional experience, and the complementary integration of situational awareness and ubiquitous-education. In doing so, the effective development of moral education in colleges and universities can be improved constantly.

چکیده فارسی
با رشد علم و فناوری و پیشرفت علوم و تکنولوژی، ما وارد عصر جدیدی از "داده های بزرگ" شده ایم که زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد و بی سر و صدا می کند. در این دوره جدید، همراه با ویژگی های خود و استفاده موثر از فن آوری و روش های داده های بزرگ، آموزش اخلاقی به موقع در کالج ها و دانشگاه ها باید فرصت های مطلوب را به دنبال داشته باشد و به طور پیوسته یکپارچه سازی فن آوری های دیجیتال و روح انسانیت را درک کند ، ادغام مکمل های آموزش شبکه و آموزش واقعی، ادغام مکمل های تفکر داده ها و تجربه های سنتی، و ادغام مکمل های آگاهی های موقعیتی و آموزش های همه جانبه باید صورت بگیرد. در این راستا، توسعه مؤثر آموزش اخلاقی در کالج ها و دانشگاه ها می تواند به طور مداوم بهبود یابد.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

14,000 تومان