انواع مدل کسب و کار برای بازیافت مصرف کننده نهایی در چین

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
28
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Recycling | Extended Producer Responsibility (EPR) | Sustainable Business Model | Internet + | waste electrical and electronic equipment (WEEE) | e-waste
عنوان فارسی :

انواع مدل کسب و کار برای بازیافت مصرف کننده نهایی در چین

عنوان انگلیسی :

Varieties of Business Model for Post-Consumer Recycling in China

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617320206

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 28

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها :

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Recycling | Extended Producer Responsibility (EPR) | Sustainable Business Model | Internet + | waste electrical and electronic equipment (WEEE) | e-waste

عنوان فارسی : انواع مدل کسب و کار برای بازیافت مصرف کننده نهایی در چین

عنوان انگلیسی : Varieties of Business Model for Post-Consumer Recycling in China

لینک مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617320206


30,000 تومانچکیده انگلیسی
The effort to build an EPR system for waste electrical and electronic equipment (WEEE) in China has created unexpected niches for innovation in business models for post-consumer recycling of e-waste as well as other recyclables in recent years. This study used action research to evaluate the performance of emerging business models for post-consumer recycling in urban China in recent years. We identified three categories of emerging models: (1) community-based programs targeting the garbage sorting behavior of consumers for all household waste, (2) reverse logistic systems with automatic vending machines attached to traditional commercial chains, and (3) pure internet solutions to bridge the transactions between the consumers and recyclers. All these business models share the common characteristic that they use internet technology, which is aggressively promoted in China as “Internet +” by both government policies and venture capital investment. The various business models serve as the link between the firm and the system level and reflect the diverse possibilities for the future evolution of the recycling system in China. We developed a qualitative evaluation framework with five elements including convenience for consumers, traceability for producers, profitability for recyclers, hybridity for collection, and reliability of the information used by the public to address the various values pursued by different actors involved in the recycling chains. The results reveal the dilemmas facing each business model in balancing among all the elements and highlight the governance challenge of integrating the EPR scheme with the municipal waste management system.

چکیده فارسی
تلاش برای ساخت یک سیستم EPR برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) زائد در چین موجب ایجاد ناسازگاری غیر منتظره در عرصه نوآوری در مدل های کسب و کار برای بازیافت زباله های الکترونیکی مصرف کنندگان نهایی و سایر موارد قابل بازیافت در سال های اخیر شده است. این مطالعه با استفاده از تحقیقات عملیاتی برای ارزیابی عملکرد مدل های کسب و کار در حال ظهور برای بازیافت مصرف کننده نهایی در شهر های چین در سال های اخیر انجام شده است. ما سه دسته مدل های در حال ظهور را شناسایی کردیم: (1) برنامه های مبتنی بر جامعه که رفتارهای مربوط به ساماندهی زباله مصرف کنندگان را برای همه ی زباله های خانگی هدف قرار می دهند؛ (2) سیستم های لجستیکی معکوس با دستگاه های فروش اتوماتیک متصل به زنجیره های تجاری سنتی؛ 3) راه حل های اینترنتی ناب برای انجام معاملات بین مصرف کنندگان و بازیافت کنندگان. همه این مدل های کسب و کار ویژگی مشترک دارند که از فن آوری اینترنت استفاده می کنند، که به شدت در چین به عنوان "اینترنت +" توسط سیاست های دولتی و سرمایه سرمایه گذاری ترویج می شود. مدل های مختلف کسب و کار به عنوان پیوند بین شرکت و سطح سیستم و منعکس کننده امکانات متنوع برای تکامل آینده سیستم بازیافت در چین می باشد. ما یک چارچوب ارزیابی کیفی با پنج عنصر شامل راحتی برای مصرف کنندگان، قابلیت ردیابی برای تولید کنندگان، سود دهی برای بازیافت، چند منظوره بودن برای جمع آوری و قابلیت اطمینان برای مردم برای رسیدگی به ارزش های مختلف دنبال شده توسط نقش آفرینان مختلف درگیر در زنجیره بازیافت مطرح می کنیم. نتایج نشان می دهد که معضلات هر مدل کسب و میان تمام مولفه ها متعادل است و چالش دولت در ادغام طرح EPR با سیستم مدیریت زباله شهری را نشان می دهد.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

30,000 تومان